Zróżnicowanie ludności świat: zwyczaje, rytuały, obrzędy

Jak wygląda zróżnicowanie ludności na świecie? Jakie zwyczaje, rytuały i obrzędy kultywują niektóre grupy etniczne, które Europejczykom nigdy nie przyszłyby do głowy? Tego można dowiedzieć się z podręcznika “Oblicza geografii 2 zakres podstawowy” do klasy drugiej szkoły ponad podstawowej, czyli liceum i technikum.

Jak wygląda zróżnicowanie ludności na świecie?

Innuici, Masajowie, mieszkańcy rajskiej wyspy, czy Aborygeni to grupy etniczne, których życie totalnie różni się od europejskiego stylu życia. Żyją oni niekiedy w skrajnych warunkach, mają swoje obrzędy, rytuały, czy zwyczaje, które dla Europejczyków są często nie do przyjęcia. Mają też swoją kulturę materialną i duchową. Kim więc są te grupy etniczne i czym się charakteryzują?

Kim są Innuici?

Innuici są rdzennymi mieszkańcami obszarów arktycznych oraz północnych obrzeży Ameryki Północnej i Azji. Przez innych ludzi często nazywani są Eskimosami, jednak nie jest to poprawna nazwa i wielu z Innuitów uważa ją za obraźliwą. Żyją na arktycznym terenie, do którego musieli się przystosować. Zazwyczaj są myśliwymi albo koncentrują się na rybołówstwie. Ich celem jako myśliwych są karibu, renifery, a w rybołówstwie łososie, dorsze, a nawet wieloryby. Niekiedy Innuci przenoszą się do miast ze względu na kontakty z Europejczykami, czy Amerykanami. 

Czym charakteryzują się Masajowie i Aborygeni?

Masajowie zamieszkują wschodnią Afrykę. Głownie można ich spotkać na obszarze Kenii i Tanzanii. Szczególną rolę w ich życiu odgrywa bydło. Głową rodziny jest mężczyzna, a jego bogactwo to liczba posiadanego bydła i potomstwa. Inną grupą etniczną są Aborygeni. Jest to rdzenna ludność Australii. Kiedyś zajmowali się polowaniami, zbieractwem i uprawą roślin. Prowadzili koczowniczy tryb życia. Dużą wagę przywiązywali do rytuałów i wierzeń związanych z kolejnymi miejscami, na których przebywali. Do takich miejsc należy święta góra Uluru. Obecnie Aborygeni to około 2% ludności Australii. Jednak coraz mniej z nich żyje na terenie rezerwatów i stosuje się do rdzennych tradycji.