Oblicza geografii: Jak rozmieszczona jest ludność na świecie?

Oblicza geografii 2 zakres podstawowy dostępne m.in. w TaniaKsiazka.pl to książka, która uczy geografii w klasie drugiej liceum i technikum na poziomie podstawowym. Jest to podręcznik autorstwa Tomasza Rachwała, Radosława Uliszaka, Pawła Kroha oraz Krzysztofa Wiedermanna.

Jakie zagadnienia porusza podręcznik? 

Podręcznik z zakresu podstawowego do geografii dla klasy drugiej szkoły ponadpodstawowej zawiera różne przydatne informacje na temat zmian na mapie politycznej, liczby ludności na świecie, czy wpływu człowieka na środowisko. Z podręcznika można dowiedzieć się, jak rozmieszczona jest ludność na Ziemi. O nierównym rozmieszczeniu decyduje kilka czynników. Są to: czynniki przyrodnicze oraz czynniki pozaprzyrodnicze. Na to jak rozmieszczona jest ludność na konkretnym obszarze wskazuje wskaźnik gęstości zaludnienia. Wskaźnik ten to stosunek liczby mieszkańców na danym terytorium do powierzchni danego obszaru. 

Jak rozmieszczona jest ludność na świecie?

Na świecie istnieją trzy duże obszary, na których skoncentrowana jest większość ludności. Jest to Azja, Europa i Ameryka Północna. Obszary te to 70% ludności całego świata. Najbardziej zaludniony kontynent to Azja, a kraj Chiny. Co wpływa na zmiany ludności na świecie? Na zmiany ludności na świecie wpływają różne czynniki. Pierwszą z nich jest rewolucja neolityczna, drugą rewolucja przemysłowa. Do zmiany liczby ludności przyczyniają się także takie wydarzenia jak wojny. Wojna przyczynia się do zmiany ludności w niekorzystny sposób. Natomiast rozwój medycyny, czyli wyeliminowanie czynników prowadzących do zachorowań, kończących się śmiercią w sposób pozytywny. W wielu społeczeństwach zauważa się mały przyrost naturalny, za to wysokie starzenie się społeczeństwa. Występuje jeszcze zjawisko migracji, która ma wpływ na liczbę ludności na danym obszarze. Dzieli się ona na imigrację i emigrację. Imigracja to przybycie na dany obszar ludności, a emigracja to wyprowadzka z danego terenu. Migracja może być wymuszona lub naturalna. Do migracji wymuszonej zalicza się uchodźstwo, które następuje chociażby w czasie wojen, czy klęsk żywiołowych.