Zróżnicowanie ludności świat: zwyczaje, rytuały, obrzędy

Jak wygląda zróżnicowanie ludności na świecie? Jakie zwyczaje, rytuały i obrzędy kultywują niektóre grupy etniczne, które Europejczykom nigdy nie przyszłyby do głowy? Tego można dowiedzieć się z podręcznika “Oblicza geografii 2 zakres podstawowy” do klasy drugiej szkoły ponad podstawowej, czyli liceum i technikum.

Jak wygląda zróżnicowanie ludności na świecie?

Innuici, Masajowie, mieszkańcy rajskiej wyspy, czy Aborygeni to grupy etniczne, których życie totalnie różni się od europejskiego stylu życia. Żyją oni niekiedy w skrajnych warunkach, mają swoje obrzędy, rytuały, czy zwyczaje, które dla Europejczyków są często nie do przyjęcia. Mają też swoją kulturę materialną i duchową. Kim więc są te grupy etniczne i czym się charakteryzują?

Kim są Innuici?

Innuici są rdzennymi mieszkańcami obszarów arktycznych oraz północnych obrzeży Ameryki Północnej i Azji. Przez innych ludzi często nazywani są Eskimosami, jednak nie jest to poprawna nazwa i wielu z Innuitów uważa ją za obraźliwą. Żyją na arktycznym terenie, do którego musieli się przystosować. Zazwyczaj są myśliwymi albo koncentrują się na rybołówstwie. Ich celem jako myśliwych są karibu, renifery, a w rybołówstwie łososie, dorsze, a nawet wieloryby. Niekiedy Innuci przenoszą się do miast ze względu na kontakty z Europejczykami, czy Amerykanami. 

Czym charakteryzują się Masajowie i Aborygeni?

Masajowie zamieszkują wschodnią Afrykę. Głownie można ich spotkać na obszarze Kenii i Tanzanii. Szczególną rolę w ich życiu odgrywa bydło. Głową rodziny jest mężczyzna, a jego bogactwo to liczba posiadanego bydła i potomstwa. Inną grupą etniczną są Aborygeni. Jest to rdzenna ludność Australii. Kiedyś zajmowali się polowaniami, zbieractwem i uprawą roślin. Prowadzili koczowniczy tryb życia. Dużą wagę przywiązywali do rytuałów i wierzeń związanych z kolejnymi miejscami, na których przebywali. Do takich miejsc należy święta góra Uluru. Obecnie Aborygeni to około 2% ludności Australii. Jednak coraz mniej z nich żyje na terenie rezerwatów i stosuje się do rdzennych tradycji. 

Oblicza geografii: Jak rozmieszczona jest ludność na świecie?

Oblicza geografii 2 zakres podstawowy dostępne m.in. w TaniaKsiazka.pl to książka, która uczy geografii w klasie drugiej liceum i technikum na poziomie podstawowym. Jest to podręcznik autorstwa Tomasza Rachwała, Radosława Uliszaka, Pawła Kroha oraz Krzysztofa Wiedermanna.

Jakie zagadnienia porusza podręcznik? 

Podręcznik z zakresu podstawowego do geografii dla klasy drugiej szkoły ponadpodstawowej zawiera różne przydatne informacje na temat zmian na mapie politycznej, liczby ludności na świecie, czy wpływu człowieka na środowisko. Z podręcznika można dowiedzieć się, jak rozmieszczona jest ludność na Ziemi. O nierównym rozmieszczeniu decyduje kilka czynników. Są to: czynniki przyrodnicze oraz czynniki pozaprzyrodnicze. Na to jak rozmieszczona jest ludność na konkretnym obszarze wskazuje wskaźnik gęstości zaludnienia. Wskaźnik ten to stosunek liczby mieszkańców na danym terytorium do powierzchni danego obszaru. 

Jak rozmieszczona jest ludność na świecie?

Na świecie istnieją trzy duże obszary, na których skoncentrowana jest większość ludności. Jest to Azja, Europa i Ameryka Północna. Obszary te to 70% ludności całego świata. Najbardziej zaludniony kontynent to Azja, a kraj Chiny. Co wpływa na zmiany ludności na świecie? Na zmiany ludności na świecie wpływają różne czynniki. Pierwszą z nich jest rewolucja neolityczna, drugą rewolucja przemysłowa. Do zmiany liczby ludności przyczyniają się także takie wydarzenia jak wojny. Wojna przyczynia się do zmiany ludności w niekorzystny sposób. Natomiast rozwój medycyny, czyli wyeliminowanie czynników prowadzących do zachorowań, kończących się śmiercią w sposób pozytywny. W wielu społeczeństwach zauważa się mały przyrost naturalny, za to wysokie starzenie się społeczeństwa. Występuje jeszcze zjawisko migracji, która ma wpływ na liczbę ludności na danym obszarze. Dzieli się ona na imigrację i emigrację. Imigracja to przybycie na dany obszar ludności, a emigracja to wyprowadzka z danego terenu. Migracja może być wymuszona lub naturalna. Do migracji wymuszonej zalicza się uchodźstwo, które następuje chociażby w czasie wojen, czy klęsk żywiołowych. 

Podręcznik oblicza geografii 2 zakres podstawowy dla uczniów nie podchodzących do matury z geografii

Oblicza geografii 2 zakres podstawowy dostępne m.in. w TaniaKsiazka.pl, to podręcznik dla szkół podstawowych. Młodzież wykorzystuje ten podręcznik do zdania matury na poziomie rozszerzonej. Dzięki niemu przyswoją wiedzę z zakresu geografii oraz poznają, otaczający ich świat. Podręcznik oblicza geografii 2 zakres podstawowy, zawiera niezbędne treści geografii fizycznej ogólnej. Książka wzbogacona jest o najnowsze dydaktyczne, jak i potrafi skutecznie przygotować ucznia do egzaminu maturalnego. Książka jest tak skonstruowany, aby wzbudzić zainteresowanie geografią. Podręcznik porusza takie zagadnienia: przemysł, wpływ człowieka na środowisko, usługi, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, sektory gospodarki, zmiany na mapie politycznej oraz ludność i osadnictwo. Wszystkie zagadnienia w rozdziałach zostały szczegółowo rozwinięte w podrozdziałach. Dawkowanie wiedzy w taki sposób sprawia, że uczeń nie jest przytłoczony nadmiarem wiedzy. Każdy koniec rozdziału zawiera podsumowanie i krótki tekst sprawdzający zdobytą na zajęciach wiedzę. Autorami podręcznika oblicza geografii 2 zakres podstawowy są Radosław Uliszak, Krzysztof Wiederman, Paweł Kroh oraz Tomasz Rachwał. 

Elementy ułatwiające poruszanie się po podręczniku oblicza geografii 2 zakres podstawowy

Podręcznik oblicza geografii 2 zakres, podstawowy ułatwia naukę i poruszanie się po książce. Element Na tej lekcji dowiesz się, podawany jest cel danego tematu. Na końcu każdej lekcji umieszczone jest podsumowanie. Dzięki temu uczeń ma możliwość utrwalenia wiedzy poznanej na zajęciach. 

Zagadnienia zawarte w podręczniku oblicza geografii 2 zakres podstawowy?

Wszystkie zagadnienia w rozdziałach zostały szczegółowo rozwinięte w podrozdziałach. Dawkowanie wiedzy w taki sposób sprawia, że uczeń nie jest przytłoczony nadmiarem wiedzy. Każdy koniec rozdziału zawiera podsumowanie i krótki tekst sprawdzający zdobytą na zajęciach wiedzę.
 
 
Oblicza geografii 2 zakres podstawowy zawiera krótkie testy sprawdzające wiedze, oblicza geografii 2 zakres podstawowy to podręcznik, który nie przytłacza wiedzą, oblicza geografii 2 zakres podstawowy zawiera elementy ułatwiające poruszanie się po książce.